wiki:UseCases

Version 17 (modified by bzmudzinski, 7 years ago) (diff)

--

Przypadki użycia

Co to jest przypadek użycia?

Diagram przypadków użycia

Pewną pomocą może być projekt bazy danych, zwłaszcza opis wycinka rzeczywistości.

Attachments