wiki:UseCases

Version 26 (modified by dozzie, 8 years ago) (diff)

--

Przypadki użycia

Diagram przypadków użycia naszej aplikacji.

Pewną pomocą może być projekt bazy danych, zwłaszcza opis wycinka rzeczywistości.

Attachments