wiki:UseCases

Version 9 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadki użycia

Co to jest przypadek użycia?

Diagram przypadków użycia

 • pomocnicze
  • zaloguj się
  • wyloguj się
 • dashboardy
  • wyświetl stronę
  • dodaj stronę
  • edytuj stronę
  • usuń stronę
 • nawigacja
  • wyświetl stronę główną
  • wyświetl listę rewizji wszystkich stron (pełna historia zmian)
  • wyświetl listę stron nieskasowanych
  • wyświetl (kolejną) stronę (podążanie za linkiem) (nie pojawi się w diagramie)
  • wróć do poprzedniej strony ("wstecz" w przeglądarce) (nie pojawi się w diagramie)
 • administracja
 • makra
  • dodaj źródło informacji (makro)
  • usuń źródło informacji (makro)
  • wyświetl źródła informacji (makra)

Attachments