Changes between Version 9 and Version 10 of Vocabulary


Ignore:
Timestamp:
10.04.2013 20:59:09 (6 years ago)
Author:
dozzie
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vocabulary

  v9 v10  
  11= Słownik pojęć = 
  22 
   3  * '''monitoring''' 
  34  * '''system monitoringu''' -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do 
  4     sprawdzania i nadzorowania stanu urządzeń, aplikacji, usług itp.; pozwala 
  5     wyświetlać i przeszukiwać stan monitorowanych obiektów oraz ostrzegać 
  6     o niepożądanych zmianach w stanie 
  7     * '''monitorowane środowisko''' 
   5    ''monitorowania środowiska''; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan 
   6    monitorowanych obiektów oraz ostrzegać o niepożądanych zmianach w stanie 
   7    * '''agent''', '''sonda''' -- aplikacja zbierająca dane wysyłane do 
   8      ''silnika monitorowania'', zwykle zainstalowana na monitorowanym 
   9      ''serwerze'' 
   10    * '''silnik monitorowania''' (?) -- aplikacja otrzymująca dane od 
   11      ''sond'', oceniająca stan ''środowiska'' i wysyłająca ''ostrzeżenia'' 
   12  * '''ostrzeżenie''' -- wiadomość o niepożądanym stanie ''monitorowanego 
   13    środowiska'' (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.) 
   14  * '''monitorowane środowisko''' -- zbiór ''serwerów'', ''urządzeń'', 
   15    ''aplikacji'' i/lub ''usług'', których stan jest w jakiś sposób istotny 
   16    dla ''administratora'' 
   17    * '''aplikacja''' -- program komputerowy 
   18    * '''usługa''' -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. "serwer 
   19      WWW", "serwer plików", "kolejka drukarki", "repozytorium Subversion" 
   20    * '''serwer usługi''' --- aplikacja świadcząca tę usługę przez sieć 
   21    * '''serwer''' -- komputer, na którym świadczona jest jedna lub więcej 
   22      usług 
   23    * '''urządzenie''' -- urządzenie elektroniczne połączone z siecią; może to 
   24      być komputer (również serwer), switch, router, drukarka i inne 
   25    * '''zasób''' -- parametr urządzenia, aplikacji lub usługi, który może być 
   26      ''monitorowany'', np. miejsce na dysku, obciążenie serwera, wielkość 
   27      ruchu sieciowego (B/s, pkt/s) 
   28  * typ danych: 
   29    * '''metryka''' -- wartość liczbowa ''zasobu'' 
   30    * '''stan''' -- stan ''zasobu'' opisany jednym hasłem z ustalonej listy, 
   31      np. z listy "w normie", "ostrzeżenie", "stan krytyczny", "nieznane" 
   32    * '''free-form text''' -- opis słowny bez ustalonej struktury, dający 
   33      przede wszystkim kontekst komunikatu ''administratorowi'' 
   34    * '''wykres''' -- reprezentacja zmian pewnej ''metryki'', zwykle 
   35      w dziedzinie czasu; ''wykres'' ma formę pliku graficznego (PNG, GIF, 
   36      JPEG) 
   37    * '''lista''' 
   38    * '''logi''' 
  839  * '''dashboard''' -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez 
  940    system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie 
   41  * '''edycja dashboarda (strony)''' -- każda edycja dashboarda oznacza 
   42    utworzenie nowej wersji dashboarda 
   43    * '''rewizja''' 
   44    * '''lista stron''' 
   45    * '''historia edycji strony''' 
   46    * '''historia edycji wszystkich stron''' 
   47  * '''wiki''' 
   48    * '''język formatowania''' 
   49      * '''parser''' 
   50  * '''zewnętrzne źródło informacji''' 
   51    * '''makro''' 
  1052  * '''zewnętrzna webaplikacja''', '''zewnętrzna strona''' -- zasób dostępny 
  1153    przez przeglądarkę WWW; nie musi (choć może) być częścią monitorowanego 
   
  2163      i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych 
  2264      dashboardach (w tym również tworzyć nowe dashboardy) 
  23   * '''edycja dashboarda (strony)''' -- każda edycja dashboarda oznacza 
  24     utworzenie nowej wersji dashboarda 
  25     * '''rewizja''' 
  26     * '''lista stron''' 
  27     * '''historia edycji strony''' 
  28     * '''historia edycji wszystkich stron''' 
  29   * '''zewnętrzne źródło informacji''' 
  30     * '''makro''' 
  31   * '''wiki''' 
  32     * '''język formatowania''' 
  33       * '''parser''' 
  34  
  35 Do wkomponowania: 
  36  
  37   * '''monitoring''' 
  38     * '''środowisko''' 
  39       * '''usługa''' 
  40       * '''serwer''' 
  41       * '''urządzenie''' 
  42     * '''zasób''' 
  43       * miejsce na dysku 
  44       * obciążenie serwera (LAVG) 
  45       * ruch sieciowy (B/s, pkt/s) 
  46       * ... 
  47     * '''system monitoringu''' 
  48       * '''agent''', '''sonda''' 
  49       * '''agregator''' (?) 
  50       * '''typ danych''' 
  51         * '''metryka''' 
  52         * '''stan''' (OK/WARN/CRIT/UNKNOWN) 
  53         * '''free-form text''' 
  54         * '''wykres''' 
  55         * '''lista''' 
  56         * '''logi'''