Changes between Version 10 and Version 11 of Vocabulary


Ignore:
Timestamp:
12.04.2013 16:24:39 (7 years ago)
Author:
dozzie
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vocabulary

  v10 v11  
  11= Słownik pojęć = 
  22 
  3   * '''monitoring''' 
   3  * '''monitoring''' -- zbieranie danych o stanie pewnego ''środowiska'' 
   4    dla wykrywania problemów i ich przewidywania, oceny wydajności i/lub 
   5    przepustowości monitorowanego środowiska i w innych celach 
  46  * '''system monitoringu''' -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do 
  57    ''monitorowania środowiska''; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan 
   
  3537      w dziedzinie czasu; ''wykres'' ma formę pliku graficznego (PNG, GIF, 
  3638      JPEG) 
  37     * '''lista''' 
  38     * '''logi''' 
   39    * '''lista''' -- uporządkowany zbiór zera lub więcej elementów innego 
   40      ''typu danych'' (np. lista metryk, lista tekstów) 
  3941  * '''dashboard''' -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez 
  4042    system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie 
  41   * '''edycja dashboarda (strony)''' -- każda edycja dashboarda oznacza 
  42     utworzenie nowej wersji dashboarda 
  43     * '''rewizja''' 
  44     * '''lista stron''' 
  45     * '''historia edycji strony''' 
  46     * '''historia edycji wszystkich stron''' 
  47   * '''wiki''' 
  48     * '''język formatowania''' 
  49       * '''parser''' 
  50   * '''zewnętrzne źródło informacji''' 
  51     * '''makro''' 
   43  * edycja dashboarda 
   44    * '''rewizja''' -- wersja ''dashboarda'', mająca numer porządkowy, datę 
   45      utworzenia i informację o autorze zmiany; każda zmiana ''dashboarda'' ma 
   46      odpowiadającą jej ''rewizję''; ''rewizja'' może odpowiadać usunięciu 
   47      ''dashboarda'' 
   48    * '''usunięty dashboard''' -- ''dashboard'', którego najnowsza rewizja 
   49      odpowiada operacji usunięcia 
   50    * '''lista stron''' -- lista ''dashboardów'', które nie zostały usunięte 
   51    * '''historia edycji strony''' -- lista rewizji danej strony 
   52    * '''historia edycji wszystkich stron''' -- lista rewizji wszystkich 
   53      ''dashboardów'', wliczając ''dashboardy usunięte'' 
   54  * '''wiki''' -- aplikacja webowa (bądź część aplikacji), która wyświetla 
   55    sformatowany tekst i pozwala zmieniać ten tekst bez potrzeby ściągania 
   56    (i po edycji zamieszczania z powrotem) pliku źródłowego i bez uruchamiania 
   57    dodatkowej aplikacji (edytora) 
   58    * '''język formatowania''' -- metoda oznaczania sposobu formatowania 
   59      (rodzaj fontu, pogrubienie, kursywa, kolor itd.) fragmentów tekstu 
   60    * '''parser języka formatowania''' -- część ''wiki'' odpowiedzialna za 
   61      zamianę ''języka formatowania'' na formę używaną przez ''wiki'' do 
   62      prezentacji danych (zwykle HTML) 
   63  * '''zewnętrzne źródło informacji''' -- usługa (niebędąca częścią DashWiki), 
   64    z której DashWiki pobiera informacje (zwykle dane jakiegoś ''zasobu'', np. 
   65    ''metryka'', ''stan'' lub ''tekst'' opisujący ten ''zasób'') do 
   66    wyświetlenia 
   67    * '''makro''' -- sposób wskazania w ''języku formatowania'' DashWiki 
   68      odwołania do ''zewnętrznego źródła informacji'' 
  5269  * '''zewnętrzna webaplikacja''', '''zewnętrzna strona''' -- zasób dostępny 
  5370    przez przeglądarkę WWW; nie musi (choć może) być częścią monitorowanego