wiki:Vocabulary

Version 1 (modified by dozzie, 9 years ago) (diff)

--

Słownik pojęć

 • system monitoringu -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do sprawdzania i nadzorowania stanu urządzeń, aplikacji, usług itp.; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan monitorowanych obiektów oraz ostrzegać o niepożądanych zmianach w stanie
 • dashboard -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie
 • zewnętrzna webaplikacja, zewnętrzna strona -- zasób dostępny przez przeglądarkę WWW; nie musi, choć może, być częścią monitorowanego środowiska
 • użytkownicy
  • administrator -- osoba, która instaluje i utrzymuje aplikacje, sieci i systemy
  • administrator DashWiki -- osoba, która utrzymuje instancję DashWiki
  • gość -- osoba niezalogowana, która może przeglądać dashboardy, ale nie może ich edytować
  • użytkownik -- osoba zalogowana, która może przeglądać dashboardy i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych dashboardach (w tym również tworzyć nowe dashboardy)