wiki:WikiStart

Version 10 (modified by tdrag, 9 years ago) (diff)

--

DashWiki

Co to jest DashWiki?

DashWiki to uniwersalny dashboard (tablica rozdzielcza) dla systemów informatycznych.

DashWiki przewidziane jest do użycia przede wszystkim z systemami monitoringu sieci, serwerów i usług, ale nie jest do nich ograniczone. Można go użyć jako frontendu dla systemów ciągłej integracji, dla systemów śledzenia rynków finansowych albo gdziekolwiek indziej, gdzie może się przydać panel ze stanem środowiska.

Założenia DashWiki:

  • prostota instalacji i konfiguracji
  • prostota użycia (łatwość definiowania nowych dashboardów)
  • prostota architektury wewnętrznej
  • łatwość użycia zewnętrznych usług (systemów monitoringu, śledzenia parametrów, zbierania logów itd.)

DashWiki powstaje w ramach zajęć Projektowanie oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej.


  • Stara strona powitalna Traca znajduje się tutaj: WikiStartOld.